Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201
Partneři DDM

Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti" - detaily 
email     heslo     
tábor: Tábor mladých matematiků

obr.
č.1780
název tábora:Tábor mladých matematiků
patří do kategorie:Tábory ve šk.r.
určeno pro:40 chlapců a dívek ve věku nad 10 let
rezervace:

Tábor mladých matematiků je tradiční a oblíbené soustředění dětí, které mají zájem o matematiku (což nemusí být jen jedničkáři) a jsou ochotné se jí soustavněji věnovat mimo vyučování. Odborný program tábora je zaměřen na probuzení zájmu o předmět a rozvíjení matematických schopností a nadání prostřednictvím zajímavých úloh, her i témat rozšiřujících učivo, včetně úloh matematické olympiády. Tento program je zajímavou celotáborovou hrou propojen s pestrou nabídkou sportovních a tábornických činností a výletů. Účastníkům tábora bude k dispozici vybavení střediska včetně učeben a hřiště.
cena:2900Kč

vedoucí tábora:termín konání:
12.05 2018 až 19.05 2018 (8 dnů)
místo konání: Bezdědice

tento tábor spadá pod pracoviště:  Vila